Najwyższe szczyty górskie – Karakorum i Himalaje

Krajobraz Wysokogórski

Himalaizm to jeden z najniebezpieczniejszych sportów, ale zauważalnie coraz częściej uprawianym. Himalaizm to nazwa wspinaczki górskiej, której nazwa pochodzi od nazwy najwyższego łańcucha górskiego na Ziemi. Ten rodzaj wspinaczki uprawiany jest nie tylko w Himalajach, ale też w Karakorum, Kunlun, Pamir, Hindukusz czy Tienszan.

Najwyższe szczyty Himalajów

Himalaje uchodzą za najwyższy łańcuch górski na Ziemi, w których znajduje się aż 10 z 14 ośmiotysięczników świata. Szczyty, przekraczające 8000 m n.p.m. tworzą Wielkie Himalaje, których najwyższym szczytem jest Mount Everest o wysokości 8848 m n.p.m. Mount Everest leży na granicy Nepalu i Chińskiej Republiki Ludowej. Masyw góry zbudowany jest z granitów, gnejsów, wapieni oraz łupków. Mount Everest jest z trzech stron podcięty lodowcami – najdłuższe z nich, czyli Khumbu i Rongbuk mają po około 17 kilometrów. Koszt pozwolenia na wejście (tzw. Permit) wynosi co najmniej 11 000 USD, a koszt całej wyprawy (bez przewodnika) może wynieść trzy razy tyle. Rząd Nepalu nanosi obowiązkową opłatę na wszystkich cudzoziemców, którzy chcą wspiąć się na Mount Everest bez wyjątku. Koszt samego pozwolenia może wydawać się wysoki, ale zważywszy na poziom niebezpieczeństwa podczas wspinaczki oraz stopień zaśmiecenia Himalajów jest całkowicie zrozumiały. Jeśli wejście wyłoby darmowe albo nieco tańsze, to o wiele więcej niedoświadczonych i nieprzygotowanych do takiego wyzwania wspinaczy mogłoby zginąć na tym ośmiotysięczniku.

Drugim w Himalajach, a trzecim najwyższym na świecie szczytem jest Kanczendzonga. Wysokość góry to według różnych źródeł 8586 – 8598 m n.p.m. Góra położona jest we wschodniej części Himalajów na granicy Indii i Nepalu. Kanczendzonga zbudowana jest ze skał metamorficznych i magmowych. W kopule szczytowej Kanczendzongi wyodrębnić można poza głównym szczytem jeszcze cztery wzniesienia: Yalung Kang (8505 m n.p.m.), Kanczendzonga Środkowa (8482 m n.p.m.), Kanczendzonga Południowa (8494 m n.p.m.) oraz Kangbachen (7903 m n.p.m.). Ludność lokalna wierzchołek góry uważa za święty – pierwsi jej zdobywcy uszanowali wolę mieszkańców i zatrzymali się kilka metrów przed szczytem.

Szlak wysokogórski
Karakorum i Himalaje

Najwyższe szczyty Karakorum

Karakorum to łańcuch górski, znajdujący się na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin. To drugi po Himalajach pod względem wysokości najwyższy łańcuch górski na Ziemi, który powstał w orogenezie alpejskiej. Obszar gór należy do najbardziej zlodowaconych na kuli ziemskiej. Najwyższym szczytem Karakorum jest K2 (8611 m n.p.m.) – pierwsze wejście na szczyt nastąpiło podczas włoskiej wyprawy 31 lipca 1954, a dokonali go Achille Compagnoni oraz Lino Lacedelli. Karakorum dzieli się na Wielkie Pasmo Karakorum i Mniejsze Pasmo Karakorum. W Wielkim Pasmie Karakorum wydzielono 7 grup zwanych Mustagh, a Mniejsze Pasmo Karakorum dzieli się na 4 pasma zwane Range. Najwyższe szczyty gór z każdej z grup mają ponad 7000 m n.p.m.

Drugim najwyższym szczytem Karakorum, a jedenastym Ziemi, jest Gaszerbrum I, którego wysokość to 8068 m n.p.m. Pierwsze wejście na szczyt nastąpiło podczas amerykańskiej wyprawy 5 lipca 1958. Szczyt Gaszerbrum I jako pierwsi zdobyli Andrew Kauffman i Peter Schoening. Pierwszego zimowego wejścia dokonali Adam Bielecki i Janusz Gołąb 9 marca 2012.

Rysy – najwyższy szczyt Tatr Polskich

Tatry to najwyższe pasmo górskie (Łańcuch Tatrzański), leżące w Centralnych Karpatach Zachodnich. Nieco ponad 22% Tatr leży w Polsce, reszta należy do terytorium Słowacji. Najwyższym szczytem Tatr Polskich są Rysy, których wysokość sięga 2499 m n.p.m. – nie jest to jednak najwyższy wierzchołek Rys. Góra ma trzy wierzchołki – najwyższy środkowy (2503 m n.p.m.) znajduje się w całości na terytorium Słowacji. Wierzchołek północny, przez który biegnie granica, stanowi najwyżej położony punkt Polski (2499 m n.p.m.). Rysy należą do Korony Europy – znajdują się na jedenastym miejscu.

Krajobraz górski
Karakorum i Himalaje